Struktur i svømmeskolen
 
Struktur i svømmeskolen
Svømmeskolen ledes af Svømmeskoleudvalget, der er et underudvalg af SSKs bestyrelse. Svømmeskoleudvalget består af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, 1-2 instruktører, 1-2 medlemmer og/eller forældre til børn i Svømmeskolen samt SSKs administrative medarbejder.

Derudover består Svømmeskolen af en stab af meget velkvalificerede instruktører og hjælpeinstruktører samt et korps af faste afløsere. Der er i alt ca. 40 instruktører og hjælpeinstruktører. Det tilstræbes, at der til alle hold er tilknyttet både en fast instruktør og hjælpeinstruktør.

Endeligt skal det oplyses, at der for samtlige vores instruktører og hjælpeinstruktører er blevet indhentet Børneattester fra Kriminalregistret, der ikke i et eneste tilfælde har givet anledning til bemærkninger. Børneattesten, er en attest, der indeholder oplysning om straffelovsovertrædelser vedrørende krænkelse af børn under 15 år.

Undervisningen i svømmeskolen
SSKs Svømmeskole har en stab af meget velkvalificerede instruktører og hjælpeinstruktører samt et korps af faste afløsere. Der er i alt ca. 40 instruktører og hjælpeinstruktører ansat.

Det tilstræbes, at der til alle hold - foruden den naturligvis faste instruktør - også er tilknyttet en fast hjælpeinstruktør. Det er instruktøren, der er ansvarlig for det enkelte holds undervisning og står for gennemførelsen af denne med hjælp fra hjælpeinstruktøren.
 
Instruktøren er således også ansvarlig for planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, udarbejdelsen af det ugentlige undervisningsprogram, opfølgning og opnåelse af holdets målsætning. Instruktøren påser tillige, at alle svømmere i videst muligt omfang tilbydes at gå op til de prøver, der bl.a. er adgangsgivende for oprykning til et højere niveau. Det er derfor også instruktøren, der beslutter hvilke svømmere, der skal rykkes op til et højere niveau. Læs nærmere om de enkelte hold under "Tilmeldinger - Hold”.
 
Samtlige instruktører er som minimum 16 år gamle, og har alle bestået Dansk Svømmeunions instruktøruddannelse eller anden tilsvarende uddannelse. Dansk Svømmeunions instruktøruddannelse, også kaldet Svømningens Grunduddannelse løber over tre weekender indeholdende både teori og praktiske øvelser, hvortil der kræves 100% deltagelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der skal bestås.
 
Instruktørerne tilbydes derudover løbende opfølgningskurser, herunder specialkurser i eksempelvis Babysvømning. Endvidere stiller Svømmeskolen som krav til deres instruktører og hjælpeinstruktører, at de alle en gang årligt består Bassinprøven, der er en godkendt livredningsprøve til brug for livredning i svømmehaller.
 
Endvidere kan det oplyses, at langt de fleste af vores instruktører og hjælpeinstruktører selv er eller har været aktive svømmere, og at de derfor meget gerne vil viderebringe de glæder og oplevelser, som de selv har haft og ”brænder for” at lære fra sig.

Samtlige instruktører og hjælpeinstruktører har derfor gennemført et kursusforløb af til sammen to dages varighed med vægt på nye undervisnings- og indlæringsmetoder bestående af en blanding af teori og praktiske øvelser i vand. Foruden selve kursusforløbet har hver enkel instruktør og hjælpeinstruktør haft nogle timers individuel coaching/supervision fra underviser og coach.
 
I Svømmeskolen synes vi, at forløbet - bestående af en kombination af traditionelt kursus kombineret med supervision - har tilført vores instruktører meget nyt og inspirerende materiale at arbejde videre med, hvilke vores svømmere og deres forældre forhåbentligt også har eller vil komme til at bemærke.

Spørgsmål
Vi oplever ofte, at både svømmere og forældre har nogle spørgsmål, som det kan være svært at få svar på hos instruktørerne. Instruktørerne har desuden heller ikke meget tid, idet de ofte er på vej til næste undervisningstime.
Vi vil derfor bede jer om i stedet for at rette henvendelse SSK’s administrative medarbejder Camilla Ørberg, eller en fra svømmeskoleudvalget.

Rigtig god sæson 
Slagelse Svømmeklub (SSK) er opdelt i en række afdelinger, hvor Svømmeskolen er langt den største. Svømmeskolen spænder lige fra baby- til motionssvømning for voksne, udspring og hen over forældre/barn-, børne- og ungdomshold.

I SSKs Svømmeskole byder vi alle børn og voksne velkommen. Den enkeltes svømmekundskaber er ligegyldige, idet der i forbindelse med indmeldelsen tages nøje hensyn til den enkeltes forudsætninger, herunder alder og niveau, og sammen finder vi det rette hold. For at blive indmeldt skal du vælge menupunktet ”Tilmeldinger - Hold”, hvor du kan se holdbeskrivelser, så du kan vælge det hold, der passer dig bedst.

I SSKs Svømmeskole er der over 1000 medlemmer fordelt på både børn, unge og voksne. Der er svømmeundervisning på alle hverdage og lørdage.
For så vidt angår de nøjagtige undervisningstider, priser på svømme- og grundkontingent og lignende, læs venligst under rubrikken ”Tilmeldinger - Hold”. Bemærk grundkotigent er inkluderet i prisen på holdene.

SVØM Slagelse Korsør

Kontakt til vores svømmeskoleleder
Camilla og Pernille Telefon: 40480563.
Telefontid tirsdag og fredag kl 10-14.